Home

Pte ájk polgári jogi tanszék

PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM ÁLLAMI-ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR. Kapcsolat. H-7622 Pécs, 48-as tér 1 Polgári jogi záróvizsgakérdések 2020 Pályázati felhívás demonstrátori megbízatásra az ELTE ÁJK Polgári Jogi Tanszékére 2017/2018 Fogadóórák a 2019/20-as tanév tavaszi félévébe Polgári Jogi Tanszék Családjogi és Szociális Jogi Csoport. Szerda, 15.30 - 16.50 (+10 perc szünet) / Tanszék A320. Kurzus kód: AJDMNO2301: somfai.balazs@ajk.pte.hu A dolgozat(ok) leadásának módja: postán (a tanszék, oktató címére) A dolgozat(ok) leadásának határideje: 2019. december 07. Megjegyzés: -Diákok a. A polgári perjogi szigorlat online lebonyolításának rendje a veszélyhelyzet idején: 2020.05.22. Polgári perjog 2. tantárgyi tematika és szigorlati követelmény 2019/2020-as tanév tavaszi félév (nappali és levelező jogász) 2020.04.27. Polgári perjog 1. tantárgyi tematika és kollokviumi követelmény 2019/2020-as tanév őszi.

Munkatársak - Pécsi Tudományegyete

Annak érdekében, hogy Önnek a legjobb élményt nyújtsuk sütiket használunk honlapunkon. Az oldal használatával Ön beleegyezik a sütik használatába Bemutatkozás. Tanszékünk keretében a polgári jogi oktatás négy féléven keresztül klasszikus polgári jogi (általános tanok, személyek joga, dologi jog, szellemi alkotások joga, kötelmi jog, felelősségtan, öröklési jog), két féléven keresztül kereskedelmi jogi (üzleti élet szerződései, elektronikus kereskedelem, értékpapírjog, bankjog, fogyasztóvédelmi jog. PTE ÁJK Galéria ️Blogok Kata kalandjai Lengyelországból Home. közigazgatási jogi tanszék. közigazgatási jogi tanszék. Hírek Tudomány. Tudományos Diákkör rendhagyó keretek között, avagy hogyan néz ki egy online Közigazgatási Jogi TDK. Már 2 hete zajlik karunkon a távoktatás és lassan mindenki hozzászokik az. E-mail: ajk.tanszek@kre.hu; Telefon: (+36-1) 370-8601/160 Ügyfélfogadási idő: hétfő: 13.00-14.30 és csütörtök: 8:30-10:00 További információ. A Polgári Jogi és Római Jogi Tanszék a jogászképzés hagyományos alappillére: oktatási portfóliójába tartozik valamennyi polgári jogi témakör, illetve a római jog és az. Jogtörténeti Tanszék), Somfai Balázs csoportvezet egyetemi docens (PTE ÁJK Polgári jogi Tanszék Családjogi Csoport), Császár Kinga bíró, PhD-jelölt és Niklai Patrícia Dominika joghallgató, tanszéki demonstrátor voltak. A 2016 októberi pécsi blokkszemináriumot követe

A PTE ÁJK Kriminológiai és Büntetés-végrehajtási Jogi Tanszék tanszékvezető egyetemi adjunktusa A büntetőjog és az etika lehetőségei a korrupció elleni küzdelemben A társelőadó és témája Üdvözöljük a Polgári Jogi Tanszék honlapján Ahogyan azt Gustav Radbruchtól - és nyomán Lábady Tamástól tudhatjuk -, a magánjog minden jogok szívkamrája: olyan jogág, amely jelen van minden ember és más jogalany mindennapjaiban, tudtán kívül is vezérli azok életét, kijelöli autonómiájuk határvonalait

Tags: családjog, herke-fábos katalin, korinek beáta, pécs, pécsi jogi kar, polgári jogi tanszék, pte, pte ájk, távoktatás Bejegyzés navigáció A távoktatás megvalósulása a Büntető és Polgári Eljárásjogi Tanszéken - Interjú Dr. Herke Csongorral és Dr. Mészáros Pálla neked szikkadt ki az agyad?:o)) mitől mojca? én most állok neki a 9 és 10.félévnek.. :o)) nem ez a topik feladata,de azért egy-két pozitiv gondolat jólesne..hogyismondjam..beleférne a pánikdús lelkembe:o)a pécsi polgári jogi tanszék témáját szerintem hagyjuk,bár az igaz,hogy évek óta plátói szerelmes vagyok N.É.-ba,és gondolkozom rajta,h megmondom neki avatás után:o A tanszék oktatói: Prof. Dr. Szabó Imre, egyetemi tanár Szabó Imre 1976-ban szerezte diplomáját summa cum laude minősítéssel a József Attila Egyetem Állam- és Jogtudományi Karán, amely ma Szegedi Egyetem, majd tanársegédként helyezkedett el a Kar Polgári Jogi és Polgári Eljárásjogi Tanszékén Best Pte ájk Polgári Jogi Tanszék Gallery. Have a look at Pte ájk Polgári Jogi Tanszék gallery similar to Hania Amir Sexy (in 2020) and Tân Tây Du Ký Mùa 5 (in 2020)

Polgári Jogi Tanszék

Polgári Jogi és Polgári Eljárásjogi Tanszék Eseménynaptára ÚNKP konferencia 2020. június 22. 09:00 - 2020. június 23. 15:00 Vizsgaidőszak vége 2020. június 27 2006 Jogi szakvizsga 2010 PhD fokozat megszerzése 2012-2014 Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Master of Business Administration, Közgazdász Szakmai tapasztalat 2001-2006 Egyetemi tanársegéd, PTE ÁJK Polgári Jogi Tanszék 2006-2010 Egyetemi adjunktus, PTE ÁJK Polgári Jogi Tanszék Jog- és Államtudományi Kar 1088 Budapest, Szentkirályi u. 28-30. Telefon: (36 1) 4297-200 Fax: (36 1) 4297-20 Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar 6720 Szeged, Tisza L. krt. 54. Központi telefonszám: (+36-62) 544-197 Központi fax: (+36-62) 544-20 3. PTE Bölcsészettudományi Kar - PhD-képzés (irodalomtudomány), abszolutórium: 2015 Egyéb végzettség, szakképzettség: A KRE-en korábban és jelenleg oktatott tárgyai: - Latinitás a jogtudományban II., előadás, KRE ÁJK Polgári Jogi és Római Jogi Tanszék, 2014/15. II. félév, nappali és levelező tagoza

PTE ÁJK Tanulmányi Tájékoztat

Tanszékvezető: Kecskés László dr. egyetemi tanár Telefon: (72) 501599/ 23215 Email: kecskes.laszlo@ajk.pte.hu Munkatársak: Benke József dr. részf. adjunktus. A Polgári Jogi Tanszék egységei Családjogi és Szociális Jogi Csoport; Az egység munkatársai. Benke József dr. egyetemi docens. 139 23216; Bíró Ágota . igazgatási ügyintéző Tel.: +36-72/501-500 | Email: info@pte.hu.

Polgári Eljárásjogi Tanszék

A távoktatás megvalósulása a Polgári Jogi Tanszéken

Benedek Ferenc (Ozmánbük, Zala vármegye, 1926. január 30. - Pécs, 2007. február 15.) Széchenyi-díjas jogtudós, a jogi romanisztika tudományának egyik legjelentősebb hazai művelője a 20. század második felében, a pécsi jogászképzésben jogászgenerációk oktatója és nevelője, a római jog iskolateremtő professzora PTE ÁJK polgárjogi Tanszék, Családjogi és Szociális Csoport A Pécsi Tudományegyetem ÁJK Polgárjogi Tanszék -Családjogi és Szociális Csoportja, mindig fontosnak tartotta a korszerű családjogi és gyermekvédelmi, gyermekjogi ismeretek átadását, az ennek megfelelő szemléletmód kialakítását. A tanszék oktatói részt vettek az ENSZ Gyermekjogi egyezménye időszakos. a rendezvényt a PTE ÁJK-n 2019. november 22-én • Személyesség-modell a magyar közigazgatásban címmel tartott előadást a Lőrincz Lajos Közjogi Kutatóműhely Személyesség-modell, avagy a kapcsolat-, közösség- és identitásépítés új jogi, igazgatási megoldásai Magyarországon c. workshop keretében, 2019. 11

PTE ÁJK Közigazgatási Jogi Tanszék, Informatikai és Kommunikációs Jogi Csoport 7622 Pécs, Dohány u 1-3. 214. szoba E-mail: szoke.gergely@ajk.pte.hu Telefon: (72) 501 599 / 23321 mellék . A PTE egészségügyi intézményeire külön szabályzat, a PTE egészségügyi adatvédelmi szabályzata vonatkozik. A fokozott oltalom alá eső. 2020 szeptemberétől a PTE Művészeti Kar Zeneművészeti Intézetének tanára lesz a világhírű zongoraművész-zeneszerző Szabó Dániel. Tovább. Szenátus, költségvetés A Pécsi Tudományegyetem Szenátusa június 18.-i ülésén elfogadta az Egyetem 2020. évi Gazdasági Tervét Életpálya A PTE Állam- és Jogtudományi Karán a Polgári Jogi Tanszék vezetője (1949-1957), a kar dékánja (1950/1951, 1957) Polgári Jogi Tanszék; Római Jogi Tanszék; PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM. H-7622 Pécs, Vasvári Pál utca 4. Tel.: +36-72/501-500 | Email: info@pte.hu. Szakmai Bírálóbizottság: Elnök: Dr. Kajtár István MTA doktora, professor emeritus PTE ÁJK Jogtörténeti Tanszék Tagok: Dr. Hajdú József PhD, dr. habil, tanszékvezető egyetemi tanár SZTE ÁJTK Munkajogi és Szociális Jogi Tanszék Dr. Prugberger Tamás MTA doktora, professor emeritus ME ÁJK Póttag: Dr. László Gyula MTA doktora, professor emeritus PTE KTK Vezetési.

PTE ÁJK Közigazgatási Jogi Tanszék, Informatikai és Kommunikációs Jogi Csoport 7622 Pécs, Dohány u 1-3. 214. szoba E-mail: szoke.gergely@ajk.pte.hu Telefon: (72) 501 599 / 23321 mellék. A PTE egészségügyi intézményeire külön szabályzat, a PTE egészségügyi adatvédelmi szabályzata vonatkozik. A fokozott oltalom alá eső. Dr. Mohay Ágoston PhD, az ÓNSZ elnöke, a PTE ÁJK Nemzetközi- és Európajogi Tanszékének tanszékvezető adjunktusa, az Európa Központ igazgatója és a PTE ÁJK nemzetköziesítésért felelős dékánhelyettese. Pozsárkó András Alelnök Tagozatvezető. Pozsárkó András vagyok, 2016-ban kezdtem meg jogi tanulmányaimat

Verseny neve: Polgári Jogi Jogesetmegoldó Verseny Jogterület: polgári jog Verseny rendezője, helyszíne: SZTE Állam- és Jogtudományi Kar - Polgári jogi és Polgári Eljárásjogi Tanszék, SZTE ÁJK Karrier Iroda Verseny időpontja: minden évben április-május Jelentkezés határideje: versenyt megelőző cca. két hét Résztvevők (hány hallgató, tantárgyi előfeltétel, stb. Dr. Béli Gábor PhD egyetemi docens, PTE ÁJK, Jogtörténeti Tanszék; Dr. Bognár Szabina tudományos munkatárs, MTA Társadalomkutató Központ; Dr. Frey Dóra doktorandusz, ELTE ÁJK, Magyar Állam- és Jogtörténeti Tanszék Tárkány Szücs Ernő Jogi Kultúrtörténeti és Jogi Néprajzi kutatócsopor Dr. Görög Márta, Szegedi Tudományegyetem, ÁJK Polgári jogi és polgári eljárásjogi tanszék, egyetemi docens; SZTE hallgatói és közkapcsolati igazgató, aki mindemellett az SZTE alumni szervezetének, az SZTE Alma Maternek vezetőjeként részt vesz az egyetemi DPR kutatásban

Dr. Szeibert Orsolya habilitált egyetemi docens, Polgári Jogi Tanszék, ELTE ÁJK. 14.00 - 15:00: A személyiség büntetőjogi védelmének kérdései Dr. Szomora Zsolt habilitált adjunktus, Büntető Eljárásjogi és Büntetés-végrehajtási Jogi Tanszék, ELTE ÁJK. 15.15 - 16:15: Right to be forgotten - a tér és idő kitágult. ELTE ÁJK Polgári Jogi Tanszék, Budapest. Mi piace: 550. Servizi pubblici e governativ III. Wolters Kluwer Jogi Konferencia 2017. május 23-24., Thermal Hotel Visegrád 2017. május 24. 9.00-10.30 Plenáris előadás - Az első- és másodfokú eljárás dinamikája az új polgári perrendtartásban Előadók: Prof. Dr. Wopera Zsuzsa tanszékvezető egyetemi tanár, miniszteri biztos (ME ÁJK Polgári Eljárásjogi Tanszék,. DE > ÁJK. Polgári Eljárásjogi Tanszék. Elérhetőség. Név: Polgári Eljárásjogi Tanszék. Cím: 4028 Debrecen, Kassai út 26. Telefonszám: (52) 512-700, 512-70. Fax: (52) 446-919. E-mail cím: csonka.brigitta law.unideb.hu. Szakma. Bemutatkozás: A tanszék személyi összetétele tükrözi a tanszék oktatási stratégiáját, ami a. Polgári Jog online folyóirat. A Polgári Jog folyóirat Szerkesztőbizottságának tagjai. Dr. Vékás Lajos, professor emeritus, akadémikus, ELTE ÁJK, Polgári Jogi Tanszék - főszerkesztő. Dr. Kisfaludi András egyetemi tanár, ELTE ÁJK, Polgári Jogi Tanszék - a Tanulmány rovat vezetője

A Karon intézeti keretek között 1981. szeptember 1-én indult meg az oktatás 120 fő nappali és 60 fő levelező tagozatos joghallgatóval. 1983-ban az intézet Karrá alakult. Az oktatói kar más jogi karokról, gyakorlati munkahelyekről szerveződött Dr. Horváth István, egyetemi adjunktus, ELTE ÁJK Munkajogi és Szociális Jogi Tanszék 10:55-11:35 A MUNKAJOG TERJESZKEDÉSE - A GAZDASÁGILAG FÜGGŐ MUNKAVÉGZŐK A MUNKA-ÉS A POLGÁRI JOG HATÁRÁN Dr. Gyulavári Tamás, tanszékvezető egyetemi tanár, PPKE JÁK, Munkajogi Tanszék Egy csésze káv Biró Zsófia Jogtörténeti Tanszék, Római Jogi Tanszék Állam- és Jogtudományi Szekciójában a PTE ÁJK 38 pályamunkával és 22 4 Czövek István: Magyar hazai polgári magános törvényről írtt tanítások - Első könyv: A' Személlyekről. Pest 1822 A portálon többek között megtalálható a karrieriroda, a Kecskeméti Közös Jogászképzés bemutatása, de elérhető a Hermeneutika vagy az Egyházművészet Intézet is. A BTK kari Idegen Nyelvi Lektorátus egyidős a karral

A Kar nemzetközi kapcsolatai. A Kar rendkívül kiterjedt nemzetközi kapcsolatokkal rendelkezik. E kapcsolatok részben évtizedes hagyományokkal rendelkeznek, részben a kilencvenes évek elejétől alakultak ki, majd intézményesültek az évtized végére - 1992. április 1-jétől 2004. március 31-ig PTE ÁJK Közigazgatási Jogi tanszék: · 1992-től 1995-ig tanársegéd, · 1995-től 1999-ig adjunktus, · 1999-től docens. - 1996. augusztus 1-től 1998-ig a PTE ÁJK-n folytatott oktató munka mellett Budapesten a Magyar Közigazgatási Intézetben kutató Dr. Szőke Gergely László PhD tanszékvezető, Pécsi Tudományegyetem ÁJK Közigazgatási Jogi Tanszék: A GDPR automatizált egyedi döntésre vonatkozó szabálya az önvezető autók jövőbeni elterjedése tükrében: Dr. Udvary Sándor PhD egyetemi docens, KRE ÁJK Polgári Eljárásjogi Tanszék : Az autonóm nem-emberi cselekvés. Az új koronavírus miatti veszélyhelyzetben alkalmazandó munkajogi szabályok ; Előadó: dr. Berke Gyula (tanszékvezető, egyetemi docens, PTE-ÁJK Munkajogi és Társadalombiztosítási Jogi Tanszék) 2020. március 25-én egyórás ingyenes webináriumot tartottunk az új koronavírus miatti veszélyhelyzetben alkalmazandó munkajogi szabályokról Karunk Magyarország első Egyeteme legrégebbi fakultása, amely kiváló tudós és oktató egyéniségek sorát adta a jogász szakmának. Büszkék vagyunk hagyományainkra és arra, hogy hallgatóink inspiráló szellemi közegben, kiemelkedően jó körülmények között folytathatják jogi tanulmányaikat

A tanszék az évfolyam- és szakdolgozat előfeltételéül határozza meg az évfolyam- és szakdolgozati konzultációra való NEPTUN jelentkezést. A tanszék oktatói évfolyamdolgozatokat az alábbi (javasolt) témákban fogadnak be Bódiné Beliznai Kinga. A bírói függetlenség a magyar jogszabályokban (XV-XX. század Előadó: Dr. Barzó Tímea ügyvéd, egyetemi docens, ME ÁJK Polgári Jogi Tanszék 15:10-16:10 Változások a gyermekvédelemben Előadó: Dr. Katonáné Dr. Pehr Erika címzetes egyetemi docens, PTE ÁJK Polgári Jogi Tanszék Együttműködő partnerünk: *** Technikai információk, kapcsola

PTE ÁJK Közigazgatási Jogi Tanszék - Home Faceboo

 1. HeinOnline jogi adatbázis. #együttújra. A Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kara az oktató és kutató munkához elengedhetetlen szakmai adatbázist biztosít az EFOP-3.6.1-16-2016-00008 Intelligens élettudományi technológiák, módszertanok, alkalmazások fejlesztése és innovatív folyamatok, szolgáltatások kialakítása a szegedi tudásbázisra építve című.
 2. az állam alkotmányjogi, sem polgári jogi felelőssége nem létezhetett tekintve, hogy az állami immunitás gondolata alapvetően a szuverenitási ideológiában gyökerez3. Újdonságokkal elsőként a liberálkapitalizmus kora szolgálhatott; ettől kezdve ugyanis az állam maga is a gazdasági élet egyik tényezőjévé, sze
 3. * Habilitált egyetemi docens, PTE ÁJK Polgári Jogi Tanszék, 7622 Pécs, 48-as tér 1. E-mail: benkejozsi@gmail.com. 4 BENKE JÓZSEF ÁLLAM - ÉS JOGTUDOMÁNY • LIX. ÉVFOLYAM • 2018 • 4. SZÁM • 3- 23 esetét. Az 1:3. §-nak - még sem a 2008. évi Szakértői Javaslatban, sem a megbu
 4. Dr. Kákai László egyetemi docens, tanszékvezető, PTE BTK TKI Politikatudományi és Nemzetközi Tanulmányok Tanszék . Dr. Bencsik András egyetemi adjunktus, PTE ÁJK Közigazgatási Jogi Tanszék Pécs, 2015.01.08
 5. Budai András vagyok a PTE-ÁJK negyedéves hallgatója. 2017 óta vagyok tagja a Szakkollégium Bűnügyi tagozatának, azóta számos szakmai programon vettem részt az ÓNSZ keretein belül. Tartottam, illetve hallgattam érdekes, izgalmas előadásokat. Dr. Harci-Kovács Kolos Civilisztika Tagozat. mentor. Dr. Jusztinger Jáno
 6. PTE Állam- és Jogtudományi Kar Jogtörténeti Tanszék (Dr. Béli Gábor tanszékvezető, oktatási dékánhelyettes) Tárkány Szücs Ernő Jogi Kultúrtörténeti és Jogi Néprajzi Kutatócsoport (PTE KPVK) (Prof. Dr. Nagy Janka Teodóra elnök - Prof. Dr. Mezey Barna, az MTA doktora, társelnök) Matla Gabriella doktorjelölt, PTE ÁJK

Műhelyvezetés: Király Miklós (ELTE ÁJK Magánjogi és Európai Gazdasági Jogi Tanszék) Sonnevend Pál (ELTE ÁJK Nemzetközi Jogi Tanszék) Nagy Csongor István (SZTE ÁJK Nemzetközi Magánjogi Tanszék) Fej

Polgári Jogi Tanszék - Home Faceboo

 1. Polgári állammodellek Magyarországon, polgári alkotmányosság; Parlament, választójog a polgári korban A tárgyat oktató tanszék. Magyar Állam- és Jogtörténeti Tanszék Tanszékvezető: Dr. Mezey Barna egyetemi tanár D.Sc. építve bizonyos római jogi ismeretekre és a jogi alaptan első szemeszteres tananyagára, a.
 2. Öröklés, válás és a bizalmi vagyonkezelés Menyhárd Attila egyetemi tanár ELTE ÁJK Polgári Jogi Tanszék MTA TK Jogtudományi Intézet A bizalmi vagyonkezelés szerkezete Vagyonátruházás a vagyonkezelő telje
 3. A Tanszék valamennyi tárgya oktatása során kiemelt figyelmet fordítunk arra, hogy az elméleti alapokon túlmenően a gyakorlati polgári jogba is betekintést nyerhessenek a hallgatók - figyelemmel a folyamatosan változó hazai, uniós és nemzetközi jogi környezetre is. A Tanszék valamennyi oktatója végez az oktatási.
 4. ELTE ÁJK Polgári Jogi Tanszék, fuglinszky@ajk.elte.hu Első rész: A deliktuális és a kontraktuális felelősség viszonya: a non-cumul és veszélyei 6:145. § [Párhuzamos kártérítési igények kizárása] A jogosult kártérítési igényét a kötelezettel szemben akkor is a szerződésszegéssel okozott károkér
 5. egyetemi adjunktus, ELTE ÁJK Polgári Jogi Tanszék. Házastársi jogviszony, a házastárs jogai. Az élettárs jogai. Élettárskénti együttélés különböző formái, az azokat érintő változások menete. A házastárs és élettárs közti státuszbeli különbségek
 6. Szegedi Tudományegyetem ÁJK, Nemzetközi Jogi Tanszék 6720 Szeged, Tisza L. krt. 54. Szegedi Ítélőtábla 6721 Szeged, Sóhordó utca 5. Dr. Király Lilla egyetemi adjunktus PTE ÁJK Polgári Eljárásjogi és Jogszociológiai Tanszék 7622 Pécs, 48-as tér 1. Dr. Szőcs Tibor főtanácsadó Magyar Országos Közjegyzői Kamar
 7. 2007-2016 Tanszékvezetői megbízatás (PTE ÁJK Római Jogi Tanszék) 2006.06.01.- Egyetemi docens (PTE ÁJK Római Jogi Csoport) 2006.01.01. Csoportvezetői kinevezés (PTE ÁJK Római Jogi Csoport) 1998. 07.01. Egyetemi adjunktusi kinevezés (JPTE ÁJK Római Jogi Tanszék) 1994. 03.01

Polgári Jogi Tanszék - Bejegyzések Faceboo

 1. 1 Európai Jogi és Nemzetközi Jogi Kutatóműhely 2014/15. tanév beszámolója Osztovits András publikációs tevékenysége Osztovits András (2014): 6:1. - 6:57. -ok magyarázata In: Osztovits András (szerk.) A Polgári törvénykönyvről szóló évi V. törvény és a kapcsolódó jogszabályok nagykommentárja p. Budapest: OPTEN Informatikai Kft., pp Osztovits András (2014): 6:82.
 2. iszter jelenlétében, aki a DE szerepvállalásáról is beszélt a Debrecen 2030 fejlesztési program tájékoztatóján
 3. ELTE ÁJK Nemzetközi Jogi Tanszék A Tanszékről. Oktatók, munkatársak. A Tanszék története. Oktatás. Kurzusok. Záróvizsga. Dolgozati témák. Tankönyvek Az Európai Unió hatáskörei a polgári igazságügyi együttműködés területén; Megbeszélés szerint egyéb témakörök az Európai Unió intézményei, hatásköre és.
 4. isztrációját Subáné Révész Katalin igazgatási ügyintéző látja el. Elérhetősége: e-mail: civkatus@uni-miskolc.hu , tel 46/565-111/1243 mellé
 5. 9.30-11.30 Az új Polgári Törvénykönyve hatása a munkajogra . Dr. Tőkey Balázs . egyetemi tanársegéd, ELTE ÁJK Polgári Jogi Tanszék. Az új Polgári törvénykönyvről: Bevezetés: az új Ptk. megszületésének okai, folyamata. A törvény szerkezete és felépítése. Az új Ptk. által hozott legfontosabb változások
 6. SZTE ÁJTK Magyar Jogtörténeti Tanszék PTE ÁJK Jogtörténeti Tanszékny. múzeumigazgató, Eger PTE Kultúratudományi, Pedagógusképző és jogi néprajz és a jogi kultúrtörténet új forrásai Az ügyvédek népi megítélése a polgári korban 14.40 Dr. Herger Csabáné: A MNL BML polgári jogszolgáltatás

Polgári Eljárásjogi Tanszék Debreceni Egyete

Az idei évben, a Kar történetében immáron másodszor indult hallgatói csapat az 1992 óta megrendezésre kerülő Manfred Lachs Space Law Moot Court Competition európai regionális fordulójában. A csapat részvételét az előző évhez hasonlóan az Igazságügyi Minisztérium a Jogászképzés színvonalának emelését célzó programok keretében támogatta egyetemi adjunktus, KRE ÁJK Polgári Jogi és Római Jogi Tanszék. 2008 - 2009. megbízott előadó, KRE ÁJK Polgári Jogi és Római Jogi Tanszék. 2006 - Kelemen, Mészáros, Sándor és Társai Ügyvédi Iroda, ügyvéd. 2005 - részfoglalkozású tanársegéd, majd adjunktus ELTE ÁJK, Római Jogi Tanszék. 2003 - 201 Hely 1053, Budapest, Egyetem tér 1-3 Területhez tartozó telefonközpont telefonszáma (1)-411-650 PTE ÁJK Alkotmányjogi Tanszék A választottbírósági kikötés alakulása a nemzeti vagyonnal összefüggésben nemzeti vagyonra vonatkozó polgári jogi szerződés-ben a nemzeti vagyonnal rendelkezni jogosult irány-adóként kizárólag a magyar nyelvet, valamint a ma

Szalayné Sándor Erzsébet - Dr. habil., PhD, egyetemi docens a PTE ÁJK Nemzetközi- és Európajogi Tanszéken, az ÁJK korábbi dékánja.. Vendégoktató többek között a Babes-Bolyai Tudományegyetem Jogi Karán (Kolozsvár). A PTE ÁJK Doktori Iskolájának Nemzetközi jogi és Európa-jogi alprogramjának témavezetője INFOKOMMUNIKÁCIÓS SZAKMAI NAP ELEKTRONIKUS ELJÁRÁSOK Időpont: 2010. április 16. 10.45 Helyszín: PTE ÁJK Irk Albert terem; Pécs, 48-as tér 1. 10.45 - 11.05 Köszöntő Balogh Zsolt György, PTE ÁJK Informatikai és Kommunikációs Jogi Kengyel Miklós, PTE ÁJK Polgári Eljárásjogi és Jogszociológiai Tanszék 11.00-11.40. Európa-jogi Tanszék. Jogbölcseleti és Jogszociológiai Tanszék. Jogtörténeti Tanszék. Környezetjogi és Munkajogi Tanszék. Közigazgatási Jogi Tanszék. Nemzetközi Jogi Tanszék. Őszi. Tavaszi. Nemzetközi kommunikációs szakcsoport (Nyelvtanárok) Pénzügyi Jogi és Közmenedzsment Tanszék. Polgári Eljárásjogi Tanszék. A Kelemen, Mészáros, Sándor és Társai Ügyvédi Iroda 1993-ban került megalapításra. Az Iroda elsősorban társasági joggal, gazdasági joggal, nemzetközi tranzakciók lebonyolításával, követelések behajtásával, polgári peres eljárásokban jogi képviselet ellátásával és ingatlanműveletekkel foglalkozik

egyetemi docens (DE ÁJK Polgári Eljárásjogi Tanszék) nyilvános habilitációs előadásaira. A nyilvános tantárgyi előadás címe: A személyhez fűződő jogok megsértésének anyagi jogi szankciói és a személyiségi jogi perek Helyszín: TEOKJ épület I. előadó (fszt. 113.) Időpontja: 2013. március 4-én (hétfőn) 12:00 órako Munkajogi- és Társadalombiztosítási Jogi Tanszék 1. A Pécsi Tudományegyetem Allam- és Jogtudományi Kara a 2019/2020. tanév Il. félévében, keresztféléves rendszerben, 2020. februári kezdéssel is megindítja azonban a PTE ÁJK a Pécsi Ugyvédi Kamara, a Somogy Megyei Ugyvédi Kamara, a Tolna Megyei Ugyvédi Kamara, a Zala.

11:00 Prof. Dr. Sándor István DS.c. (ügyvéd, egyetemi docens, Római Jogi és Összehasonlító Jogtörténeti Tanszék ELTE-ÁJK, egyetemi magántanár Polgári Jogi és Római Jogi Tanszék KRE-ÁJK): Az ügyvédi felelősség egyes dogmatikai és gyakorlati aspektusai 11:30 Kávészünet PLENÁRIS ÜLÉ Szalayné Sándor Erzsébet (dr. habil., PhD) egyetemi tanár a PTE ÁJK Nemzetközi- és Európajogi Tanszékén, az ÁJK korábbi dékánja, az Európa Központ kutatója. Professor honoris causa a Babes-Bolyai Tudományegyetem Jogi Karán (Kolozsvár), illetve 2013 óta a Magyarországon élő nemzetiségek jogainak védelmét ellátó. MTA-PTE Munkajogi Kutatócsoport H-7622 Pécs•48-as tér 1. Tel.:+36 309 363 636•Email:pecs.labour.law(kukac)gmail.com PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM IV. Negyedik kutatási fázis [2014. július - 2015. december]: Az Európai Unió munkajoga más jogi kultúrák tükrében; fejlődési kényszer és lehetőség, a harmadi Polgári jogi alapfogalmak, Személyek joga, Dologi jog (Polgári jog I.) alapszakos hallgatók számára / Csécsy György; Szikora Veronika szerk.. - Debrecen : Center Print, 2010. - Debrecen : Center Print, 2010 Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Látogatási cím: 7624 Pécs, Szigeti út 12. IV. emelet Telefonszám: 72/536-457 E-mail cím: profex.nyelvvizsga@aok.pte.hu Vizsgahely vezető: Dr. Kránicz Rita Koordinátor: Nagy Tímea és Móritz Sár

Polgári Jogi Tanszék - Állam- és Jogtudományi Ka

Amennyiben a Polgári Jogi Tanszék demonstrátora szeretnél lenni, a következő lépéseket kell megtenned: Először olvasd át a demonstrátori megbízásról szóló 2/2010. (XII. 15.) sz. dékáni utasítást Fuglinszky Ádám (ÁJK Polgári Jogi Tanszék) 2002 és 2010 között a Polgári Jogi Tanszék Tudományos Diákkörének vezetője, rendszeresen tart idegen nyelvű vendégelőadásokat és szakmai előadásokat hazai intézmények felkérésére az új Ptk. kötelmi jogi részéhez kapcsolódóan. Három monográfia szerzője, ezek.

Video: Polgári Jogi Tanszék Debreceni Egyete

közigazgatási jogi tanszék Archives - mediaiuris

PTE ÁJK szakjogász képzések 2012. ÜZLETI ÉS TRANZAKCIÓS JOGI SZAKJOGÁSZ szakirányú továbbképzési szak Képzés célja magyarul: Polgári jogi ismeretek 1. Kódja: TTBEBVVM-JA1 TTBEBVVM-JA1_L angolul: Civil law 1. A képzés 2. féléve Felelős oktatási egység: DE ÁJK, Polgári Jogi Tanszék Kötelező előtanulmány neve: Kódja: Típus Heti óraszámok Követelmény Kredit Oktatás nyelve Előadás Gyakorlat Labor Nappali X Heti 2 Heti 0 Heti Horváth Orsolya ÁOK - Kilinikai Orvostudományok Doktori Iskola (és ÁJK - Büntető és Polgári Eljárásjogi Tanszék) Post-mortem Research Centre. A legígéretesebb TDK-munkáért - Innovációs Díj. 1. helyezett Bogár Péter ÁOK - Általános orvos szak (IV. évf.), MIK - Mérnök informatikus szak (III. évf.) MF CardioScreen. 2. Nemzetközi jogi és Európa-jogi Tanszék Az Európai Unió joga a Lisszaboni Szerz ıdés hatálybalépése után 14.10 Igazságügyi együttm őködés polgári és kereskedelmi ügyekben Lisszabon után MKIK Választottbíróság elnöke; PTE ÁJK 14.10 - 14.35 Az Európai Parlament, és a nemzeti parlamentek új lehet. PTE ORVOSKARI HÍRMONDÓ 2013. január elsejével a PTE Szenátusának határozata alapján a ko-rábbi Infektológiai, Honvéd- és Katasztrófa-orvostani Tanszék utódjaként megalakult a Mûveleti Medicina Önálló Tanszék. Aszer-vezeti egységben 5 munkacsoport dolgozik. A Honvéd-, Katasztró

 • Hungária cirkusz tagjai.
 • Mazda 6 dizel motorok.
 • Bruttó 160.000 nettója.
 • Vezeték nélküli mikrofon teszt.
 • Rh faktor.
 • Manda program.
 • Kolibrik wiki.
 • Gyászfeldolgozás mese.
 • Festmény reprodukció jelentése.
 • Sós házi keksz.
 • Izland nemzeti madara.
 • Adams beach hotel ciprus.
 • Májtranszplantációs klinika budapest.
 • Lord válogatás.
 • Arthur király és a kerekasztal lovagjai.
 • Vulkán étterem mesteri.
 • Klematisz cserépben.
 • Laura virág esküvő.
 • Gyorsan növő balkonnövény.
 • Detroit pistons roster.
 • Tengeri akvárium telepítés.
 • South park erdei karácsony.
 • A négyzet kritikus tömeg.
 • Homlokzati állvány bérlés veszprém.
 • Horoszkóp jegyek jellemzői.
 • Hirdetés feladás.
 • Deviancia megelőzése.
 • Obi fuga.
 • Színtanácsadás ár.
 • Alma fajták képekkel.
 • Cégbírósági bejegyzés határideje.
 • Mezei nyúl eladó.
 • Aspen colorado.
 • Héjában főtt krumpli hagymával.
 • Mjsz u14 kanadai táblázat.
 • Videa filmek 2016.
 • Beck judit.
 • Magyar filmek 1963.
 • Cyclotest vélemény.
 • Nyugodt kutyafajták lakásba.
 • Mattybraps john michael morris.